Konyaya evden eve nakliyat,Konya da evden eve nakliyat , Konya daasans?rl? nakliyat,Konyada evden eve , Konya asans?rl? nakliye , Konya nakliyat ,?zkarata? evden eve nakliyat ve asans?rl? ta??mac?l?k , Konya evden eve ta??mac?l?k ?cretleri, Konya evden eve ta??amc?l?k fiyat?, Konya evden eve asans?l? ve asans?rs?z ta??mac?l?k, Konya evden eve nakliyeciler portal? , Konya evden nakliyat eve
  PAKETLEME VE AMBALAJLAMA

 Paketleme i?lemi ta??man?n en ?nemli a?amas?d?r.

Bu nedenle,?zKarata? ta??ma ekibi paketleme konusunda ?zel e?itimden ge?irilmi?tir.
Ta??ma esnas?nda her t?rl? paketleme, nakliye, var?? yerindeki g?mr?k i?lemleri, eve teslimi ve evde kolilerin a??lmas? mobilyalar?n yerle?tirilmesi, demonte edilen mobilyalar?n tekrar montaj?n?n yap?lmas? itinal? bir ?ekilde yap?lmaktad?r.
Her ekipte mutlaka bir mont?r eleman? vard?r. Bu mont?r eleman? gar dolap e?ya dolab? v.b. s?k?lmeden ta??nmazlar?n montaj?n? yapmaktad?r.

  • Bardak ve benzeri cam e?yalar i?in ?zel kutulama yap?l?r.
  • Porselen v.b. e?yalar i?in kolilere yerle?tirilmeden ?nce ?zel k???tlama ambalaj yap?l?r.
  • ?zel S?hhi tesisat ve mont?rler taraf?ndan s?k?len ?ama??r makinas? v.b. tesisatlar ayn? ?zenle monte edilir.
  • Antika de?eri olan e?yalar ?zel itina ile paketlenir.
  • ?nem verdi?iniz e?yalar ?zenle beyaz temiz k???tla ambalajlan?r.
  • Tak?m elbise v.b. giyim e?yalar? elbise kartonlar? ile ta??n?r.
  • Paketlemede kraft balonlu naylon ve ambalaj k???tlar? kullan?l?r. Battaniye ve ?t?s? bozulmayacak giyim e?yalar? ?zel varillerle Ta??n?r.T?M T?RK?YEDEK? ?ALI?MA ALANLARIMIZ VE SEKT?R?M?ZDE ?N? ?EKT???M?Z FAAL?YET ALANLARIMIZ
     Karaman Evden Eve - Karaman Evden Eve Nakliyat - Karaman da Evden Eve Nakliyat - Karamanda Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Konya Evden Eve  - Konya Evden Eve Nakliyat - Konya da Evden Eve Nakliyat - Konya da Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Antalya Evden Eve - Antalya Evden Eve Nakliyat - Antalya da Evden Eve Nakliyat - Antalyada Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Ankara Evden Eve - Ankara Evden Eve Nakliyat - Ankara da Evden Eve Nakliyat , Ankara da Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Kayseri Evden Eve - Kayseri Evden Eve Nakliyat - Kayseri de Evden Eve Nakliyat - Kayseri de Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Mersin Evden Eve - Mersin Evden Eve Nakliyat - Mersin de Evden Eve Nakliyat - Mersin de Asans?rl? evden Eve Nakliyat
Nev?ehir Evden Eve - Nev?ehir Evden Eve Nakliyat - Nev?ehir de Evden Eve Nakliyat - Nev?ehirde Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
K?r?ehir Evden Eve - K?r?ehir Evden Eve Nakliyat - K?r?ehir de Evden Eve Nakliyat - K?r?ehirde Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Adana Evden Eve - Adana Evden Eve Nakliyat - Adana da Evden Eve Nakliyat - Adanada Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Yozgat Evden Eve - Yozgat Evden Eve Nakliyat -Yozgat da Evden Eve Nakliyat - Yozgat da Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Kastamonu Evden Eve - Kastamonu Evden Eve Nakliyat - Kastamonuda Evden Eve Nakliyat - Kastamonuda Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Sinop Evden Eve - Sinop Evden Eve Nakliyat - Sinop da Evden Eve Nakliyat - Sinop da Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Samsun Evden Eve - Samsun Evden Eve Nakliyat - Samsun da Evden Eve Nakliyat - Samsun da Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
K?tahya Evden Eve - K?tahya Evden Eve Nakliyat - K?tahya da Evden Eve Nakliyat - K?tahya da Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
U?ak Evden Eve - U?ak Evden Eve Nakliyat - U?ak da Evden Eve Nakliyat - U?ak da Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Eski?ehir Evden Eve - Eski?ehir Evden Eve Nakliyat - Eski?ehir de Evden Eve Nakliyat - Eski?ehir de Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Manisa Evden Eve - Manisa Evden Eve Nakliyat - Manisa da Evden Eve Nakliyat - Manisa da Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
?zmir Evden Eve - ?zmir Evden Eve Nakliyat - ?zmir de Evden Eve Nakliyat - ?zmir de Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Bal?kesir Evden Eve - Bal?kesir Evden Eve Nakliyat - Bal?kesir de Evden Eve Nakliyat - Bal?kesirde Asans?rl? Evden Eve Nakliyat
Afyon Evden Eve - Afyon Evden Eve Nakliyat - Afyon da Evden Eve Nakliyat - Afyon da Asans?rl? Evden Eve Nakliyat

?ZKARATA? EVDEN EVE ASANS?RL? NAKL?YAT